Zakreslení stávajícího stavu.

studie dispozice

3 / 2007

Půdorys 1PP

Půdorys 1NP – nový stav

Půdorys 2NP – stávající stav