Rekonstrukce a přístavba RD.

Dokumentace pro stavební řízení / realizaci stavby.

– statické posouzení
– PBŘ
– rozpočet
– 3D model
– vytápění
– HMG prací
– jednání s dotčenými orgány

10 / 2010