Rekonstrukce komerčních prostor pro nový provoz kavárny a „fit“ části – Fitkavárna.

Dokumentace pro stavební řízení / realizaci stavby.

– PBŘ
– rozpočet
– akustická studie
– VZT schéma rozvodů

1 / 2015