Přestavba stávajícího objektu stodoly na nový RD, nepodsklepený, 2NP.

PENB – „B“ velmi úsporná stavba

Dokumentace pro stavební řízení / realizaci stavby.

– pasport stavby
– statické posouzení
– PENB
– PBŘ
– rozpočet
– 3D model
– přípojky IS

6 / 2015