Montáž konstrukce unimobuňěk a zajištění inženýrských sítí.

Podoba konstrukce před opláštěním.

7 / 2015