Tato část webu je určena pro zákazníky, se kterýmu je právě řešena vzájemná spolupráce.

Pro odkaz pro vaši aktuální zakázku nás prosím kontaktuje na: p.dvorak@dplan.cz

Co uvidíte:

  • aktuální stav vaší zakázky
  • dokončené úkoly / části projektové dokumentace
  • seznam obeslaných dotčených orgánů
  • stav podaných žádostí
  • otevřené úkoly s popisem aktuálního stavu