Změna způsobu využití stávajícího objektu chátrajících skláren.

Dokumentace pro stavební řízení / realizaci stavby.

– PBŘ
– rozpočet
– hluková studie
– bezbariérové prostředí

6 / 2012