Nabízím vyhotovení projektové dokumentace v rozsahu od studie, přes pasport stavby, stavební ohlášení, stavební povolení až po realizační projektovou dokumentaci. Veškerá dokumentace je opatřena autorizačním razítkem České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Na každém projektu spolupracuji s dalšími specialisty v oboru statika, požární bezpečnost, tepelná technika, rozvody vnitřních instalací (voda, kanalizace, topení, plyn, elektro) a případné další. V případě potřeby vyřizuji kompletní „razítka“ od úřadů až do vydání platného stavebního povolení.

Nedílnou součástí nabízených služeb je konzultování konkrétních stavebních záměrů, technických řešení, variant a stavebních záměrů v prvopočátcích.

Pro své klienty nabízím dohled nad prováděnými pracemi, stavební, technický, autorský dozor.

ČKAIT ČKAIT

Externí spolupráce:

  • statické posouzení
  • PBŘ (požárně bezpečnostní řešení)
  • PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)
  • hlukové studie
  • vazníkové zastřešení objektů

Partneři:

noixlogov1-01AMJ logo Logo stavby Musil  RD Rýmařov logo krátké   logo barva poz