6/2018

RD Štoky, č. par. 1165/20

207

m2 zastavěné plochy

Dokumentace pojednává o výstavbě novostavby rodinného domu (budova s téměř nulovou spotřebou energie – dotační titul Nová zelená úsporám), v nově budované zástavbě severního okraje Městyse Štoky. Stavební návrh zahrnuje novostavbu RD (SO.01) ve zděném nosném systému. Jedná se o nepodsklepený, jednopodlažní objekt s neobytným podkrovím, které slouží pro skladování. Sedlová střecha na jednoduchém obdélníkovém půdorysu.  Dále vybudování venkovního bazénu SO.02, vybudování oplocení SO.03, vybudování inženýrských sítí v rámci dotčeného pozemku (IO.01; IO.02; IO.03; IO.04) a vybudování zpevněných ploch (napojení garáže na místní komunikaci).

Zastavěná plocha všech nově navržených objektů: 207 m2