Informační memorandum

Tento dokument poskytuje klientům, spolupracovníkům a dodavatelům Ing. Petra Dvořáka (Dplán) informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících

Ing. Petr Dvořák (Dplán) uchovává o svých členech následující informace:

 • identifikační údaje – zejména jméno, příjmení, tituly, datum narození, které byly poskytnuty pro účely zpracování žádostí k dotčeným orgánům. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci a řádné vyřízení oboustranně dohodnuté činnosti.
 • kontaktní údaje – hlavně adresa, email a telefonní číslo; tyto informace sbíráme jenom od vás za účelem efektivní komunikace.

Tato data jsou využívána následujícím způsobem:

 • Data jsou primárně užívána k naplnění aktivit, které jsou předmětem činnosti Ing. Petra Dvořáka (Dplán), tedy projektanta, stavební, autorský, investorský dozor apod. Jako klienti, spolupracovníci a dodavatelé dostáváte aktuální informace o stavu zakázky, průběhu aktuální spolupráce.
 • Součástí projektové dokumentace jsou vyplněné vaše informace v části rohového razítka (pravý spodní roh) pro účely přesné identifikace stavebníka, dodavatele, spolupracovníka na projektu
 • Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru
 • Ing. Petr Dvořák vede účetnictví, kde se mohou objevit informace o vašich platbách vůči Ing. Petru Dvořákovi (Dplán)

Jak dlouho vaše data držíme?

 • Ing. Petr dvořák (Dplán) ukládá osobní údaje klientů, spolupracovníků a dodavatelů po dobu danou oprávněnými zájmy Ing. Petra Dvořáka (Dplán). Po pominutí příslušných lhůt jsou data mazána.
 • Základní informace jako je jméno, adresa stavby drží Ing. Petr Dvořák (Dplán) po neomezenou dobu pro účely archivace a záznamu své činnosti.

Jaké údaje od vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?

 • pro činnost Ing. Petra Dvořáka (Dplán) potřebujeme být schopni vědět kdo jste a mít možnost se s vámi spojit, popřípadě použít další data pro vzájemně odsouhlasené činnosti plnění naší dohody. za tímto účelem od vás potřebujeme vaše identifikační a kontaktní údaje.
 • V případě uvádění vašich identifikačních a kontaktních informací na projektové dokumentaci považujeme zpracování informací za oprávněný zájem Ing. Petra Dvořáka (Dplán). V případě, kdy informace v projektové dokumentaci nechcete uvádět, bude jejich množství omezeno výhradně na potřeby vyplývající z platné právní legislativy pro splnění požadavků na projektovou dokumentaci.

Komu vaše údaje Ing. Petr Dvořák (Dplán) předává?

 • vaše osobní, kontaktní a vybranné informace o vaší činnosti nejsou předávána třetím osobám.

Vaše další práva

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.

návod jak na GDPR: https://sites.google.com/site/jaknagdpr/home