Zakreslení stávajícího stavu objektu (pasport stavby).

Pasport stavby pro „zlegalizování“ stavby a zanesení do katastru nemovitostí.

4 / 2015