Návrh nových parkovacích ploch.

Dokumentace pro územní řízení a potřeby obce.

5 / 2015