Studie nástavby historického objektu v památkové zóně města.

Studie pro jednání s Odborem památkové péče stavebního úřadu.

5 / 2015