Nedílnou součástí získání stavebního povolení, či projednání stavebního záměru je vždy komunikace s jednotlivými institucemi, ať už s příslušným stavebním úřadem, tak správci inženýrských sítí, tak ostatními dotčenými orgány (hasičský záchranný sbor, krajská hygienická stanice, odbor životního prostředí, místní správce komunikací a další)

Před zahájením realizace projektové dokumentace svým zákazníkům mohu nabídnout vyřízení všech potřebných vyjádření a souhlasů správců inženýrských sítí (vodovod kanalizace, plyn, elektro, horkovod, datové rozvody apod.), která jsou potřebná pro hladké a rychlé vyřízení stavebního povolení, či jiného povolení dle stupně rozpracovanosti stavebního záměru.

Představuji záměry před zástupci obce, či města na zastupitelstvu. Připravuji žádosti pro stavební povolení, či ohlášení stavby.