Kontrola již provedených prací, popřípadě kontrola stavu nemovitosti, u které není znám její současný stav ani způsob její výstavby, opravy či rekonstrukce je na technickou a kvalifikační vybavenost náročná činnost.

Nejvíce využívanou službou jsou kontroly stávajících objektů před vlastní koupí novým majitelem / investorem. V průběhu kontroly se hodnotí aktuální stav nemovitosti, její riziková místa, vady, nedodělky či konstatování realizovaných stavebních opatření. Na základě aktuálního stavu lze vyčíslit náklady na uvedení případných pochybení do správného a vyhovujícího stavu. U vad či nedodělků se stanovuje výše nákladů na nápravu a po dohodě i správný postup této nápravy.

Další, byť nepříjemnou možností, je zhodnocení prací stavebních podnikatelů, kde nebyl sjednán žádný z možných dozorů stavby s vidinou úspory nákladů. Až v průběhu nebo těsně před dokončením investor zjišťuje, že kvalita provedených prací vykazuje nedostatky a řeší posouzení a nápravu současného stavu.

Pro všechny možnosti nabízím své odborné služby, kdy provedu zhodnocení stavu objektu, navrhnu opatření, pokud jsou nutná k nápravě a dokáži vyčíslit náklady na tato nápravná opatření.