Rekonstrukce RD Kosov, č. par. 24/1

3 / 2017

Předmětem stavebních prací je komplexní rekonstrukce stávajícího objektu rodinného domu. Rekonstrukce spočívá v demontáži části objektu na úroveň základové spáry. Vybudování konstrukcí vyhovující aktuálním tepelně technickým požadavkům a požadavkům stavebníka na nové dispoziční rozdělení. Nově budovaná část je umístěna na shodném půdorysu jako původní nevyhovující konstrukce. Základové konstrukce s ohledem na jejich technický stav budou provedeny nové dle předložené technické specifikace. V průběhu rekonstrukce dojde k demontáži stávajícího zastřešeného vstupu – verandy. Po dokončení rekonstrukce vznikne částečně podsklepený rodinný dům s obytným podkrovím se sedlovou střechou a polovalbou. Navržena je těžká pálená krytina.

Vzhled objektu je řešen v návaznosti na okolní zástavbu a historickou typologii staveb vesnického charakteru. Štítová stěna je dělena dle jednotlivých pater. 1PP je obloženo fasádním obkladem, 1NP zůstává pouze s finální omítkou a 2NP je obloženo dřevěným svisle orientovaným obložením. Více viz pohledy nový stav.

Objekt bude vytápěn kotlem na tuhá paliva (uhlí, dřevo) s plnícím automatem, který bude ohřívat topnou vodu do podlahového vytápění a radiátorů, zároveň ohřívat teplou vodu do vnitřních rozvodů domu. Bude vystaveno nové komínové těleso o dvou průduších určených pro odvod spalin z automatického kotle v 1PP a od krbové vložky v 1NP.

Geometricky se jedná o obdélníkový půdorys 18,6 m x 10,18 m, s výškou hřebene +8,080 m (0,000 = 559,500 B.p.v. = úroveň podlahové krytiny v 1NP). Část, která bude rekonstruována, tvoří větší polovinu objektu, konkrétně: 10,5 x 10,1 m s výškou hřebene shodnou s původní částí.

Zastavěná plocha:
– dotčená část: 106,05 m2
– část beze změny: 88,52 m2
– celková: 194,57 m2