Rekonstrukce BD Havířská, Jihlava

1 / 2018

Předmětem stavebních prací pojednává o rekonstrukci stávajícího bytového domu v historické části Jihlavy. Stavební návrh zahrnuje komplexní rekonstrukci pater 1NP až 3NP a půdní vestavbu ve 4NP.

Zastavěná plocha: 168 m2
Obestavěný prostor: 2.690 m3
Užitná plocha: 495,02 m

Stávající bytový dům umístěný v severní části pozemku v zástavbě historických budov centra města Jihlavy. Z obou štítových stěn na objekt navazují další bytové domy. Bytový dům je lichoběžníkového tvaru blížícího obdélníku s rozměry: uliční šířka cca 10 m, zahradní šířka směrem k parkánu cca 13 m, délka štítových stěn je cca 16 m (jednotlivé rozměry se po výšce i šířce drobně liší s ohledem na historickou nepřesnou výstavbu), sedlová střecha s mansardou, výška hřebene: +15,900 vztažené k ±0,000 (úroveň podlahy v1NP). Veškeré stavební práce budou probíhat v interiéru objektu, obálka budovy bude upravována pouze výměnou/ repasí výplní otvorů. Fasáda a střešní kce zůstává zachována. Vzhled objektu je řešen v součinnosti se zástupci památkové péče a na základě jejich doporučení. Vzhled objektu zůstává v drtivé míře zachován, dochází k výměně/ repasi výplni jednotlivých otvorů, ve střešní kce dochází k osazení střešní oken. Fasáda objektu zůstává beze změny. Nové kce budované pro nové dispoziční řešení v jednotlivých bytech v1NP –3NP bude provedeno ve zdícím systému Ytong, variantně SDK kce. Půdní byty budou budovány v systému SDK montovaných kcí.

  • stavebně technický průzkum
  • návrh sanace vlhkého zdiva
  • statika půdní vestavby
  • rozvody TZB (voda, kanalizace, elektro)
  • interiéry
  • PENB
  • požárně bezpečnostní řešení
  • rozpočtové náklady
  • dohled nad realizací