Opěrná stěna komunikace – malý Beranov

4 / 2017

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce stávající opěrné stěny v obci Malý Beranov v těsné návaznosti s Obecním úřadem. Opěrná stěna rozděluje dvě výškové úrovně. V horní části za opěrnou stěnou se nachází komunikace III. třídy. Ve spodní části, před opěrnou stěnou se nachází příjezdová cesta pro obecní úřad a rodinné domy. Tato cesta je průjezdná. Opěrný systém je dlouhý 60 m. Rekonstrukce a tedy i návrh nové opěrné zdi. Opěrná stěna je navržena jako obrácené nesymetrické „T“. Konstrukce je navržena ze spodního podélného pasu a horní stěny ze ztraceného bednění. Maximální rozdíl výšek jednotlivých komunikací je 2,4 m. Řešená délka opěrné stěny:úsek |BC|cca 33 m.

Investorem je Obec Malý Beranov v čele se starostou panem Ing. Luďkem Hůlkou

investor: Obec malý Beranov

  • projektová dokumentace
  • statické posouzení
  • kalkulace rozpočtových nákladů